Beskrivning video: Alessandra Aparecida da Costa avgörande 127. Varaktighet: 238:49